DATA KELEMBAGAAAN DATA KELEMBAGAAAN
LINMAS

NU NAMA KELEMBAGAAN
1 LINMAS DESA PANAIKANG -
2 SATLINMAS DESA MACCILE - MACCILE
3 SATLINMAS - PATTOJO
4 SATLINMAS - Pincepute
5 SATLINMAS - Takkalala