DATA KELEMBAGAAAN DATA KELEMBAGAAAN
Kader Pembangunan Manusia (KPM)

NU NAMA KELEMBAGAAN
1 Kader PM Desa Parangloe - Desa Parangloe
2 Kader PM Desa Pa'bumbungan - Desa Pa'bumbungan
3 kader PM Desa Bonto Salluang - Desa Bonto Salluang
4 Kader PM Desa Mappilawing - Desa Mappilawing
5 Kader PM Desa Pattallassang - Desa Pattallassang
6 Kader PM Desa Pa'Bentengan - Desa Pa'bentengan
7 KPM Kader Pembangunan Manusia - Rannaya Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
8 Kader Pembangunan Manusia Desa Borong Pa'lala - Dusun Kalumpang Loe Desa Borong Pa'la'la
9 KPM DESA LAMATTI RIAJA - DUSUN MANGASA
10 KPM Patalassang - Dusun Bonto sugi
11 KPM DESA PANAIKANG -
12 KPM Toddopulia - Desa Toddopulia
13 KPM Damai - Desa Damai
14 KPM Sudirman - Desa Sudirman
15 KPM Tellumpoccoe - Desa Tellumpoccoe
16 KPM Ma'rumpa - Desa Ma'rumpa
17 KPM Temmapadduae - Desa Temmapadduae
18 KPM Marannu - Desa Marannu
19 KPM Mangeloreng - Desa Mangeloreng
20 KPM Allaere - Desa Allaere
21 KPM Lekopancing - Desa Lekopancing
22 KPM Timpuseng - Desa Timpuseng
23 KPM Batu Putih - Desa Batu Putih
24 KPM Tellumpanuae - Desa Tellumpanuae
25 KPM Wanuawaru - Desa Wanuawaru
26 KPM Pattiro Deceng - Desa Pattiro Deceng
27 KPM Pucak - Desa Pucak
28 KPM Bonto Bunga - Desa Bonto Bunga
29 KPM Purnakarya - Desa Purnakarya
30 KPM Baruga - Desa Baruga
31 KPM Majannang - Desa Majannang
32 KPM Ampekale - Desa Ampekale
33 KPM Tupabbiring - Desa Tupabbiring
34 KPM Tunikamaseang - Desa Tunikamaseang
35 KPM Pajukukang - Desa Pajukukang
36 KPM Desa Bonto Bahari - Desa Bonto Bahari
37 KPM Desa Cenrana Baru - Desa Cenrana Baru
38 KPM Desa Labuaja - Desa Labuaja
39 KPM Desa Baji Mangngai - Desa Baji Mangngai
40 KPM Minasa Upa - Desa Minasa Upa
41 KPM Borimasunggu - Desa Borimasunggu
42 KPM Minasa Baji - Desa Minasa Baji
43 KPM Alatengae - Desa Alatengae
44 KPM Botolempangan - Desa Botolempangan
45 KPM Borikamase - Desa Borikamase
46 KPM Baji Pamai - Desa Baji Pamai
47 KPM Bonto Matene - Desa Bonto Matene
48 KPM Pattontongan - Desa Pattontongan
49 KPM Mattirotasi - Desa Mattirotasi
50 KPM Tukamasea - Desa Tukamasea
51 KPM Mattoangin - Desa Mattoangin
52 KPM Salenrang - Desa Salenrang
53 KPM - PALERO
54 KPM DESA BENTENG ALLA UTARA - DESA BENTENG ALLA UTARA
55 KPM DESA PANA - DESA PANA, KECAMATAN ALLA, KABUPATEN ENREKAG
56 KPM luwu - Dusun damaci.desa dadeko
57 -- INI NAMA LEMBAGANYA --- - desa lero
58 KPM - DESA BURAU
59 POSBINDU KELURAHAN DANGERAKKO - JL. WE'CUDAI